Legitimatieplicht koperhandel

Campagne van Ministerie van Veiligheid en Justitie

De campagne ‘Pas op Koper' gaat van start onder de slogan ‘Koper OK, toon je ID'

Om bekendheid te geven aan de invoering van de legitimatieplicht, is op 3 december 2012 de rijksoverheidcampagne ‘Pas op Koper’ gestart. De campagne is primair gericht op metaalopkopers en aanbieders van metalen.

   

LEGITIMATIE VERPLICHT BIJ CONTANT UITBETALEN

Biedt u koper, koperkabels of een koperlegering aan? En wilt u contant uitbetaald worden? Dan bent u verplicht uw identiteitsbewijs te tonen! Metaalopkopers moeten gegevens registreren over de aankoop, over u en over uw identiteitsbewijs. Zo wordt het voor koperdieven moeilijker hun gestolen waar aan te bieden.

   

LEGITIMATIEBEWIJZEN

Legitimatie met een geldig identiteitsbewijs is verplicht voor iedereen die koper aanbiedt aan een metaalopkoper en contant uitbetaald wil worden. Geldige legitimatiebewijzen zijn:

•Rijbewijs;

•Identiteitskaart;

•Nederlands of buitenlands paspoort; •Vreemdelingendocument.

Niet geldig zijn kopieën of legitimatiebewijzen waarvan de datum verlopen is. De metaalopkoper is verplicht te registreren met welk type identiteitsbewijs iemand zich legitimeert. Ook moet het nummer van dit identiteitsbewijs genoteerd worden.

   
   
   

   

Direct afvoeren oud ijzer.

Bel: 0318513893 of 06 22883226.

KOPER OK TOON JE ID.

LEGETIMATIE VERPLICHT BIJ CONTANTE BETALING.

Biedt u koper,koperkabels of een koperlegering aan? En wilt u contant uitbetaald worden? Dan zijn wij verplicht uw indentiteitsbewijs te vragen!

Meer info: www.pasopkoper.nl

 Info Koper ok campagne.

WANNEER LEGITIMEREN

De legitimatieplicht is van toepassing op producten en materialen die bestaan uit koper (inclusief koperkabels) of een koperlegering. De meest voorkomende koperlegeringen zijn messing en brons. Meer informatie over koper, koperlegeringen en de aanduiding ervan vindt u op de website.

 Info Koper ok campagne.

Waarom deze maatregel?

Met de invoering van de legitimatieplicht maken we het koperdieven moeilijker om hun gestolen waar te koop aan te bieden bij een metaalopkoper. Koperdieven zijn gemakkelijker op te sporen als hun identiteit bekend is.

 Info Koper ok campagne.

Wat verandert er voor metaalopkopers?

Nu al zijn metaalopkopers wettelijk verplicht elke aankoop te registreren. Dit betekent dat ze de volgende gegevens in hun administratie moet opnemen: volgnummer, datum van aankoop, omschrijving van het aangekochte goed, koopprijs en naam en adres van de aanbieder. Per 1 januari 2013 komt daar in geval van contante betaling van koper, koperkabel en koperlegeringen bij: nummer en type identiteitsbewijs van de aanbieder.

 Info Koper ok campagne.